วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

ตารางกำหนดการปฏิบัติงานประจำปี

ย้ายตารางกำหนดการปฏิบัติงาน(ปฏิทิน)มาไว้ที่บล็อกนี้ เพื่อความสะดวกและกว้างขวาง
กำหนดการต่าง ๆ สามารถสร้างระบบการเตือนล่วงหน้าได้ตามเวลาที่กำหนด โดยเว็บจะส่ง SMS เป็นข้อความเตือน มายังมือถือของเรา เช่น กำหนดเตือนนัดหมายล่วงหน้า 1 ชั่วโมง หรือ 1 วัน เป็นต้น

ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม